Home

<< van wiskunde en wetenschappen snap ik niets,

en blokvakken krijg ik er niet in. >>

 

Studeren wordt saai als je er niets van begrijpt of de foutieve methode gebruikt.

Zowel bijles als coaching kunnen je hierbij helpen.

Studeren kan je immers leren.

 

SDB Coaching geeft uitzicht op inzicht !

SDB Coaching

Leren studeren.

Inzicht zonder een juiste methodiek is op termijn onvoldoende. En ook vice versa. Je kan niet alles memoriseren. De leerstof begrijpen is dus belangrijk.

Daarvoor moet je verbanden kunnen leggen tussen elementen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Dit is de start van een efficiente studie techniek.

 

 

Uitzicht op inzicht.

SDB Coaching biedt uitzicht op inzicht in 4 disciplines :

WISKUNDE

CHEMIE

FYSICA

RECHT